FORMULARZ REJESTRACJI INTERNETOWEJ

EN DE CZ PL FR IT ru ES
Twój język: Polski
Na tej stronie możesz zgłosić swego kota na FIFe World Show 26-27/10/2019.

Elektroniczne zgłoszenie kota zajmuje zaledwie kilka minut i zostało ono maksymalnie uproszczone na jednostronicowym formularzu. Po wypełnieniu i przesłaniu do biura organizacyjnego niniejszego formularza wystawca otrzyma na podany w formularzu adres mailowy potwierdzenie przyjęcia kota na wystawę, oraz link do strony internetowej, na której będzie mogł dokonać ewentualnych zmian w zgłoszeniu swojego kota.
Zmian będzie można dokonywać maksymalnie do 29.09.2019.

Wypełnienie niniejszego zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na elektroniczne przetwarzanie danych osobowych przez organizatora wystawy, oraz na umieszczenie ich w katalogu.